Processen för KRAV certifiering är påbörjad. År 2016 blir det karensår, men år 2017 kommer vi att använda KRAV märkning på våra produkter.